تامین اکسیژن بدن با دستگاه اکسیژن ساز INBair O2

تامین اکسیژن بدن با دستگاه اکسیژن ساز INBair O2 بدن هر انسان نیاز به اکسیژن دارد و اگر میزان درصد اکسیژن بدن به زیر هفت درصد برسد ممکن است منجر به مرگ مغزی شود. پس هر انسانی برای حیات خود نیاز به نزدیک بیست درصد اکسیژن دارد. اما  کسانی که ادامه مطلب…