درک بهتر کلمات با سمعک مغناطیسی

درک بهتر کلمات با سمعک مغناطیسی افرادی که به خوبی نمی توانند صدها را بشنوند و به نوعی می گویند صداهای واضح را نمی شنوند نیاز به داشتن سمعک دارند. اما دلیل اینکه افراد ناشنوا یا حتی کم شنوایان به خوبی نمی توانند صحبت کنند و خواندن و نوشتن آنها ادامه مطلب…