زنگوله Nofence برای ردیابی گوسفند و بز و گاو

زنگوله Nofence برای ردیابی گوسفند و بز و گاو همانطور که می دانید برای پرورش و رشد گوسفندان و هر دام دیگری چون گاو یا بز تنها خرید آنها کافی نیست. بلکه شما باید به خوبی از آنها مراقبت کنید تا مبتلا به بیمارهایی چون گندیدگی سم، بیماریهای انگلی نشود ادامه مطلب…