شناسایی افراد پشت در با زنگ در هوشمند Belle

شناسایی افراد پشت در با زنگ در هوشمند Belle شاید برخی از ما دوست داشته باشیم هنگامی که در خانه نیستیم و کسی زنگ در خانه را می زند متوجه شویم که چه کسی بوده است. حتی برخی اوقات شاید پیش آمده باشد تنها چند متر از خانه دور شده ادامه مطلب…