09128885430 softpayam@yahoo.com

برچسب: فواید استفاده از ردیاب جی پی اس برای پیدا کردن حیوانات

ردیاب KYON بعنوان بهترین ردیاب و جی پی اس حیوانات

blog

ردیاب KYON بعنوان بهترین ردیاب و جی پی اس حیوانات

ب فرشاد ذوقی

ردیاب KYON بعنوان بهترین ردیاب و جی پی اس حیوانات
طبق آمار منتشر شده نزدیک به ده میلیون حیوان خانگی در سال گم می شود که می تواند یک فاجعه بزرگ باشد زیرا نه تنها حیوانات خانگی بعنوان یک همدم استفاده می شوند بلکه از

بیشتر بخوانید