قابلیت گرم و سرد کردن نوشیندی ها با دستگاه S2

قابلیت گرم و سرد کردن نوشیندی ها با دستگاه S2 هنگامی که شما سر کار هستید و می خواهید چای یا قهوه بنوشید ممکن است یک کار فوری یا جلسه برای شما پیش بیاید و در این هنگام نتوانید چای و قهوه خود راه همراه داشته باشید. پس در این ادامه مطلب…