ردیاب شخصی دوسیمو برای تشخیص میزان تشعشعات رادیواکتیو

ردیاب شخصی دوسیمو برای تشخیص میزان تشعشعات رادیواکتیو همانطور که هر کشوری مایل به داشتن انرژی هسته ای می باشد و با داشتن نیروگاههای هسته ای قدرت یک کشور دو چندان می شود و می توانند از انرژی هسته ای استفاده های کارآمدی کنند اما باید بدانید که تشعشعات رادیو ادامه مطلب…